Corsac ®

systemy nagrywania rozmów

telefonicznych i radiowych

Cyfrowe rejestratory zapisują nie tylko treść rozmów
telefonicznych ale też cechy każdej transmisji, stan
urządzeń rejestrujących i archiwów oraz wykonanie
czynności uprawionionych użytkowników

Nagrywanie rozmów Rejestrator rozmów

Aken ®

systemy rejestrowania

i analizy treści transmisji IP

Program służy do monitorowania, analizy
i archiwizacji transmisji w sieciach IP w oparciu
o mechanizmy głębokiej inspekcji pakietów
(ang. Deep Packet Inspection)

Rejestratory ruchu IP

Modemy Comtel

konwertery

rs - tcp/ip

Wiele wykonań modemów COMTEL i konwerterów
Mod-IP uwzględnia specyficzne cechy użytkowe,
różne rodzaje interfejsu, złożone funkcje operatorskie
oraz zaimplementowane protokoły transmisji danych

Modemy Comtel Modemy Comtel Konwertery Comtel

CRM-Comers ®

systemy zarządzania

relacjami z klientami

System porządkuje i pozwala kontrolować
wszystkie istotne relacje firmy z jej klientami
oraz monitoruje przepływ i kataloguje ważne
dokumenty i korespondencje firmy

CRM
AKTUALNOŚCI
CORSAC VoIP – nowa funkcjonalność
  2015-02-20

W rejestratorach rozmów telefonicznych Corsac CISCO została zaimplementowana możliwość nagrywania rozmów szyfrowanych prowadzonych w środowisku Cisco Unified Communications Manager

Logowanie